Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
admin

Çevre Kirliliği Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

Çevre kirliliği, çevrenin doğal olmayan bir şekilde insan eliyle bozulmasıdır. Bu ekosistemi bozma eylemleri; kirlenme şeklinde tabir edilir.
 
Çevre; dünya üzerinde yaşamını sürdüren canlılarının hayatları boyunca ilişkilerini sürdürdüğü dış ortamdır. Diğer bir deyişle "ekosistem" olarak tanımlanabilir.
 
Hava, su ve toprak bu çevrenin fiziksel unsurlarını, insan, hayvan, bitki ve diğer mikroorganizmalar ise biyolojik unsurlarını teşkil etmektedir.
 

Çevre Kirliliğinin Önemi

Çevrenin canlı ögelerinin hayati aktivitelerini olumsuz yönde etkileyen, cansız ögelerin üzerinde ise yapısal zararlar meydana getiren ve niteliklerini bozan yabancı maddelerin hava, su ve toprağa yoğun bir şekilde karışması olayına "çevre kirliliği" adı verilmektedir.
 
Hızla artan insan nüfusu ihtiyaçları arttırmakta, insan eliyle yaratılan kirliliğin tabiata ve çevreye verdiği zararın boyutu her geçen gün artmaktadır. Yaşamı daha mükemmel hale getirmek, daha sağlıklı ve uzun bir ömür sağlayabilmek amacına dönük bazı gelişmelerin, kırsal ve kentsel alanlarda doğal kaynakları bozduğu, su, hava, toprak kirlenmesine yol açtığı, bitki ve hayvan varlığına ve sağlığına zarar verdiği açıkça görülebilen bir gerçek haline gelmiştir.
 

Çevre Kirliliği Çeşitleri

Toprak kirliliği

Toprağın kimyasal maddelerle veya atıklarla kirlenmesidir. Toprak kirlenmesi, hava ve suları kirleten maddeler tarafından meydana getirilebilir Örneğin, kükürtdioksit oranı yüksek olan bir atmosfer tabakasından geçen yağmur damlacıkları “asit yağışları” halinde toprağa gelir. Toprak içine giren bu asitli sular ağaç köklerini, bitkisel ve hayvansal toprak canlılarını zarara uğratır. Toprağın reaksiyonunu etkileyerek besin maddesi dengesini bozar, taban sularını içilmez hale getirir. Aynı şekilde çöp yığınlarından toprağa sızan sular, kirli sulama suları, gübre çözeltileri, radyoaktif maddeler, uçucu küller, ağır metaller, sanayi atıkları toprağı kirleten madde ve kaynaklardır.
 
Toprak ve suda biyolojik yaşamın yok olması, toprakta kimyasal maddelerin yıkıma uğratılmasını geciktirebilir. Toprak kirliliğini önlemek için çok çeşitli teknik geliştirilmektedir. Örneğin kirlenmiş topraklara 1-2 yıl boyunca verilen metan gazı ile metanotrof bakteriler uyarılır ve toprağın temizlenmesi sağlanabilir.
 

Hava kirliliği

Atmosferde toz, duman ve saf olmayan su buharı şeklinde bulunabilecek kirleticilerin, insanlar ve diğer canlılar ile eşyaya zarar verebilecek miktarlara yükselmesi, “Hava Kirliliği” olarak nitelenmektedir. Havayı kirleten maddelerin sınır değerleri (havada zararlı olmayacak derecedeki en yüksek değerleri), her ülkenin ilgili kuruluşları tarafından yönetmeliklerle belirlenir. Kirletici maddelerin niteliğine göre, canlılara vereceği zarar şekil ve dereceleri de değişir. Hava kirliliğine karşı alınabilecek önlemler, kirlilik kaynağına göre (fabrika, termik santral, konutlar, taşıt araçları) çok çeşitlidir. Bu önlemler başta eğitim alınmak üzere teknik, hukuksal önlemler olmak üzere başlıca 3 grupta toplanabilir. Bir çok ülkenin hava kirliliğinin sınırı vardır fakat gelişmiş ülkeler bu sınırı aşmakta ve aşmaya devam ediyor.
 

Su kirliliği

Su kirliliği, istenmeyen zararlı maddelerin, suyun niteliğini ölçülebilecek oranda bozmalarını sağlayacak miktar ve yoğunlukta suya karışma olayıdır. Konutlar, endüstri kuruluşları, termik santraller, gübreler (N, P), kimyasal mücadele ilaçları (pestisitler), tarımsal sanayi atık suları, nükleer santrallerden çıkan sıcak sular ve toprak erozyonu gibi süreçler ve maddeler su kirliliğini meydana getiren başlıca kaynaklardır. Bunların hepsi doğrudan doğruya veya dolaylı olarak canlı ve cansız varlıklara zarar vermektedir. Suların kirlenmesine karşı alınabilecek önlemler:
 Suların tarımsal olarak kirlenmesini önlemek; bilinçli gübre kullanımı,
 Evsel kirlenmeyi azaltmak; doğada bozunur deterjan kullanımı, eskiyen yağların kanalizasyona verilmemesi (Yağlar su üzerinde bir film tabakası oluşturarak sudaki oksijen miktarını azaltır)
 Su kullanımında tasarruf sağlayacak önlemler (ev idaresi, tarımsal sulama, sanayide su kullanımı vb...
 Suları temizleyen teknik önlemler. Birinci gruba giren önlemler, atık kirli su miktarını azaltmayı ön görmektedir.Teknik önlemler ise, suyun kirlenmesini önler ve kirlenmiş suların arıtılmasını sağlarlar.
 

Ambalaj atıkları

Çevrede oluşturduğu görüntü kirliliği yanında, rüzgar ve akarsularla sürüklenen ve çevrede bozunmayan ambalaj atıkları deniz hayvanları için ciddi bir tehdittir. Köpüğümsü atıkların ,deniz canlılarınca dişlenmesi ve yutulması, bu canlıların ve bunları tüketen diğer canlıların yaşamı açısından ciddi tehditler oluşturmaktadır. Petrol bazlı ve yüzlerce yıl bozunmayan eski poşet ve plastiklerin yerine, organik materyal kaynaklı ve birkaç yılda doğal ortamda CO2 ve suya kadar tamamen bozunarak dönüşüme giren bioplastikler ambalaj atık kirliliğini önlemede önemli gelişmelerdendir.
 

Ses kirliliği

Yoğun şehir yaşamında özellikle insanların istirahat vakitlerinde yayılan motorlu araç, makina sesleri, inşaat, eğlence, bazı dini-sosyal aktiviteler, maçlar diğer kişilerin yaşamlarını olumsuz yönde etkileyebilecek gürültü kaynaklarıdırlar.
 

Radyoaktif kirlenme

Nükleer enerji santralleri, nükleer silâh üreten fabrikalar, radyoaktif madde artıkları radyoaktif kirlenme yaratan başlıca kaynaklardır. Radyoaktif maddeler yaymış oldukları elektronla hava, su, toprak ve bitkilere zarar verir. Radyoaktif maddeye sahip (radyasyonlu) hayvansal ürünler (et, balık, süt, vb.) ve bitkiler, bu zararlı maddeyi besin zinciri ile insanlara ve diğer canlılara taşır. Bunun sonucunda bağışıklık mekanizmasını felce uğratmak, organları zedelemek gibi tedavisi olanak dışı olan hastalıklar meydana gelir.
 

Işık kirliliği

Işık kirliliğinin sebepleri lazerler ve gereksiz aydınlatmalardır. Işık kirliliği gece havada aşırı aydınlık oluşmasıdır. Aşırı aydınlık canlılara zarar vermektedir.
Örneğin:
Deniz kaplumbağaları yumurtadan çıktıklarında denizin üzerindeki ay yansımasını ararlar ama aşırı aydınlatmalardan dolayı bir kısmı ayın yansıması ayırt edemez ve bu nedenden dolayı açlıktan veya avlanmaktan dolayı ölmektedir.
Kuşlar uçarken aya göre yön bulurlar. Ama aşırı aydınlatmalardan dolayı hangisinin ay olduğunu bilemezler ve göç edemeyip ölürler.
 
Gereksiz aydınlatmanın diğer etkileri:
Yeryüzündeki teleskoplar gök cisimlerini gözlemleyemez.
Karbon ayak izini büyütür.
 

Çevre Kirliliğine Karşı Önlemler

 Ekolojik farkındalık ve duyarlılığın topluma yayılması.
 Doğum kontrol yöntemleri kullanılarak ekolojik çevre üzerinde nüfus ve tüketim baskısının azaltılması.
 Tarım ve diğer üretimlerde çevreye zarar vermeyen metotların geliştirilip uygulanması, gereğinden fazla ve zamansız gübre (özellikle azot, fosfor) kullanımının engellenmesi. (Organik tarım, kalıcıkültür vs.)
 Atıkların azaltılması, dönüştürülmesi, yeniden işlenmesi, zararlı atık üreten teknolojiler yerine daha zararsız teknolojilere geçilmesi. Tarımsal atıkların enerji üretimi, kompost vb. yöntemlerle faydalı kaynaklar şekline dönüştürülmesi.
 Enerji üretiminde yeşil enerjiler olarak tanımlanan teknolojilere geçilmesi, tüketimde tasarruflu teknolojiler kullanılması, mimaride enerji tasarrufu sağlayan yapılar kullanılması. (Karbon ayak izinin küçültülmesi)
 Atık su arıtma tesislerinin kurulması, sanayi atıklarının temizlenmesi.
 Köy ve kasabalarda atık suların fosseptiklere verilmesi.
 Taşıt araçlarının periodik bakımlarının yapılması, eskiyen araçların yenilenmesi, fosil yakıt kullanan araçlar yerine toplu taşımada temiz, elektrikli ulaşım sistemlerine geçilmesi.
 Sosyal medyada aynı anda paylaşımlar yapılarak konuya dikkat çekilmesi.

Geleceğe Bakış

 ‘İnsanın doğaya gereksinimi vardır, ama doğanın ona gereksinimi yoktur’ özdeyişi giderek daha çok anlam kazanıyor. Kendimizden sonrakilere de üstünde yaşanabilir bir gezegen bırakmak için elimizden geleni yapmak, biz insanların en önemli sorumluluklarından biridir.
 Doğal çevre aynı zamanda bizim yaşama koşullarımızı da oluşturur. Yaşamsal önem taşıyan dört öğenin üçü, toprak, hava ve su, bugün için büyük tehlike altındadır. Bu tehlikenin kaynağı da insanoğludur.
 Toprağa Yönelik Tehlike
 1989’da yalnız Almanya’da sanayi, ev ve trafik atığı olarak hava yoluyla toprağa geçen kükürt oksit, azot oksit, organik maddeler ve toz tutarının 5 milyon ton olduğu hesaplanmıştır. Buna 4.500 ton kurşun ile 80 ton kadmiyumu da eklemek gerekir. Bütün bunlar hektar başına 200 kg’lık bir yük oluşturur. Bu zehirli maddelerin çoğu besleme zincirine karışır. Gene 1989’da Almanya’da yaklaşık 500 milyon ton çöp ortaya çıkmıştır ve bu da, kişi başına 8 ton çöp anlamına gelir. Bunların yığılmasını ve yakılarak yok edilmesini sağlayacak tesislerin yapılması için sürekli olarak değerli arazi araçlarının gözden çıkarılması gerekmektedir.
 Kurallara uyulmadan kullanıldığı için dünyadaki tarım topraklarının yüzde 80’i aşırı yük altındadır. Yüzyılımızın başından beri çöller gittikçe büyümektedir. Bugün yeryüzündeki çöllerin yüzölçümü 30 milyon kilometrekareye ulaşmıştır. Birleşmiş Milletler’ce yapılan araştırmalar, bunun dışında 45 milyon kilometrekare toprağın daha çölleşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koymuştur.
 Canlı soylarının tükenmesi de önemli bir sorundur. 25 bin bitki türü ya bu tehlike karşı karşıyadır ya da çoktan tükenmiş gitmiştir. Böylece doğal çevre bu tür yüklenmelere karşı koyacak araçlardan da yoksun kalmış olmaktadır.
 Çevre Kirliliği Resimleri

 • 5
  Çevre Kirliliği 3 yıl önce

  Çevre Kirliliği

Çevre Kirliliği Sunumları

 • 3
  Önizleme: 8 ay önce

  Çevre Kirliliği Slayt (Sunum - PPTX)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  ÇEVRE KİRLİLİĞİHadi!Anlatıma geçelim

  2. Sayfa
  İÇİNDEKİLERÇEVRE KİRLİLİĞİNİN TANIMIÇEVRE KİRLİLİĞİNİN NEDENLERİSU KİRLİLİĞİHAVA KİRLİLİĞİTOPRAK KİRLİLİĞİGÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİGÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİÇEVRE KİRLİLİĞİNİN SONUÇLARIKISA KISA VİDEOLAR

  3. Sayfa
  ÇEVRE KİRLİLİĞİ NEDİR?Çevre; insan veya başka bir canlının yaşamı boyunca ilişkilerini sürdürdü-düğü dış ortamdır. Hava, su ve toprak bu çevrenin fiziksel unsurlarını, insan, hayvan, bitki ve diğer mikroorganizmalar ise biyolojik unsurlarını teşkil etmektedir. Doğanın temel fiziksel unsurları olan, hava, su vetoprak üzerinde olumsuz etkilerin oluşması ile ortaya çıkan ve canlı öğelerin hayati aktivitelerini olumsuz yönde etkileyen çevre sorunlarına  "Çevre Kirliliği" adı verilmektedir.

  4. Sayfa


  5. Sayfa
  ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN NEDENLERİBunlarla birlikte çevre sorunlarının diğer kaynakları şunlardır:1-  Ormanların tahribi, yangınlar ve erozyon, 2-  Aşırı otlatma ve doğal bitki örtüsünün tahribi, 3-  Konutlardaki ve işyerlerindeki ısınmadan kaynaklanan (özellikle kalitesiz kömür kullanımı) hava       kirliliği, 5-  Motorlu araçlar ve deniz araçları, 6-  Maden, kireç, taş ve kum ocakları,

  6. Sayfa
  8-  Gübre ve zirai mücadele ilaçları, 9-  Atmosferik olaylar ve doğal afetler, 10-Kanalizasyon sularının arttılamaksızm alıcı ortamlara verilmesi ve sulamada kullanılması, 11-Katı atıklar ve çöp, 12-Sulak alanların ve göllerin kurutulması, 13-Arazilerin yanlış kullanımı, 14-Kaçak avlanma, 15-Televizyon, bilgisayar ve röntgen; tomografi vb; tıbbi cihazların yaygınlaşması ile meydana gelen         radyasyon,16-Endüstriyel ve kentsel kaynaklı gürültü.

  7. Sayfa
  11SU KİRLİLİĞİstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_y

  8. Sayfa
  SU KİRLİLİĞİ. Yaşamımızda çok önemli bir yeri olan ve yeryüzünün büyük bir bölümünü oluşturan suyun çeşitli nedenlerle kirlendiği bilinmektedir.

  9. Sayfa
  SU KİRLİLİĞİNİN NEDENLERİ

  10. Sayfa
  SULARA BIRAKILANPETROLFABRİKA ATIKLARIHAYVANSALVE EVSELATIKLARTARIMDAKULLANILANGÜBREVEZEHİRLERLAĞIMLARIN SULARAKARIŞMASIstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  11. Sayfa
  SU KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ

  12. Sayfa
  ARITIM TESİSLERİNİN KURULUP ÖZENLE İŞLENMESİNÜFUS ARTIŞININ ÖNLENMESİİNSANLAR BİLİNÇLENDİRİLMELİSU KAYNAKLARI KORUNMALI HAVA KİRLİLİĞİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER KALDIRILMALI

  13. Sayfa
  HAVA KİRLİLİĞİ2

  14. Sayfa
  HAVA KİRLİLİĞİ NEDİR?Hava kirliliği; canlıların sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve/veya maddi zararlar meydana getiren havadaki yabancı maddelerin, normalin üzerindeki miktar ve yoğunluğa ulaşmasıdır.

  15. Sayfa
  HAVA KİRLİLİĞİNİN NEDENLERİ

  16. Sayfa
  KALİTESİZ KÖMÜR KULLANIMIMOTORLU TAŞITLARIN FAZLA KULLANILMASIFİLTRESİZ SANAYİ KURULUŞLARI

  17. Sayfa
  HAVA KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ

  18. Sayfa
  FOSİL YAKITLARAZKULLANILMALIOZON TABAKASINAZARARVERENMADDELERKULLANILMA-MALIYEŞİL ALANLARARTTIRILMALITAŞITLAR AZKULLANILMALIFABRİKABACALARINA FİLTRETAKILMALIORMANLARIMIZI KORUYALIM

  19. Sayfa
  3TOPRAK KİRLİLİĞİstyle.visibility

  20. Sayfa
  TOPRAK KİRLİLİĞİ NEDİR?Toprağa bırakılan zararlı ve atık maddelerle toprağın özelliklerinin bozulmasına toprak kirliliği denir. Toprak, içme suyu, yapı, şehircilik, mezarlıkların kurulması ve düzenlenmesi, sıvı ve katı atıkların uzaklaştırılması ve zararsız hale getirilmesi gibi konularla sıkıca ilgilidir.

  21. Sayfa
  TOPRAK KİRLİLİĞİNİN NEDENLERİ

  22. Sayfa
  EGZOZ GAZLARIYEREATILANÇÖPLERAŞIRIGÜBREKULLANIMISUNİGÜBRELERZEHİRLİGAZLARFABRİKAATIKLARI

  23. Sayfa
  TOPRAK KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ

  24. Sayfa
  YERLEREÇÖPATMAMALI-YIZ.FABRİKAATIKLARISEÇİLİALANLARAATILMALIKİMYASAL-LARIKULLANMAK-TANKAÇINMALIBİLİNÇLİGÜBREKULLANIL-MALISUNİGÜBRETERCİHEDİLMEMELİ

  25. Sayfa
  4GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ

  26. Sayfa
  GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ NEDİR?İNSANLARI RAHATSIZ EDEN SESLERİN OLUŞMASINAGÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ DENİR.

  27. Sayfa
  GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİN NEDENLERİstyle.visibilitystyle.visibility

  28. Sayfa
  YOĞUN TRAFİKBAKIM VEONARIMÇALIŞMALARIYERSİZKORNAÇALMAFABRİKALAR

  29. Sayfa
  YÜKSEKSESLEMÜZİKDİNLEMEYÜKSEKSESLEKONUŞMA

  30. Sayfa
  GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİstyle.visibilitystyle.visibility

  31. Sayfa
  SANAYİBÖLGELERİŞEHİRDENUZAK YEREKURULMALIGEREKSİZKORNAÇALINMA-MALIMÜZİKALETLERİ-NİN SESİFAZLAAÇILMAMALIBİNALARDA SESYALITIMISAĞLANMALIstyle.visibility

  32. Sayfa
  5GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİstyle.visibilitystyle.visibility

  33. Sayfa
  GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİGÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ İNSANLARI RAHATSIZ EDİCİ GÖRÜNTÜLERİN OLUŞMASI VE ARTMASIDIR.

  34. Sayfa
  GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİNİN NEDENLERİ

  35. Sayfa
  DAĞINIK YERLEŞMEYERLERE ATILANÇÖPLERSANAYİKURULUŞLARIÇÖPLERİNTOPLANILDIĞIALANLAR

  36. Sayfa
  GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ

  37. Sayfa
  GECE KONDULARKALDIRILMALIDIRÇÖPLERŞEHİRDEN UZAKTA TOPLANILMALISANAYİKURULUŞLARIŞEHİRDEN UZAKTAKURULMALIDIRYERLEREÇÖPATILMAMALI

  38. Sayfa
  GERİ DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİ

  39. Sayfa
  ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN SONUÇLARI

  40. Sayfa
  SALGIN HASTALIKLAR ,ENERJİ KAYNAKLARININ TÜKENMESİ,TURİZM VE TİCARETİN AZALMASI,TARIM ÜRÜNLERİNİN AZALMASI,ÜRÜNLERİN PAHALANMASI,HAYVANLARIN ÖLMESİ,BİTKİ ÖRTÜSÜNÜN YOK OLMASI,HAYVAN NESİLLERİNİN TÜKENMESİ,

  41. Sayfa
  DÜNYAMIZ YOK OLMASIN!

  42. Sayfa
  ÇEVREMİZİ TEMİZ TUTMAYA SÖZ VERİYOR MUSUNUZ?style.visibilityppt_xppt_y

  43. Sayfa
  BİZİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLERstyle.visibility

 • 2
  Önizleme: 8 ay önce

  Çevre eğitimi slayt sunum pptx

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  TEMEL ÇEVRE BİLİNCİ EĞİTİMİ

  2. Sayfa
  ÇEVREBir kuruluşun faaliyetlerini içinde yürüttüğü hava, su, toprak, doğal kaynaklar, belirli bir ortamdaki bitki ve hayvan topluluğu, insan ve bunlar arasındaki faaliyetleri içine alan ortamdır.

  3. Sayfa
  ÇEVREİnsanın yeryüzündeki faaliyetleri çevre sorunlarına neden olmaktadır. Teknolojik gelişmeler bir yandan hayatımızı kolaylaştırırken, bir yandan da sağlığımızı tehdit etmektedir.

  4. Sayfa
  ÇEVRE BOYUTU Bir kuruluşun çevre ile etkileşime girebilen faaliyetlerinin, ürünlerinin veya hizmetlerinin bir elemanı. Not - Önemli çevre boyutu, önemli bir çevresel etkiye sahiptir veya sahip olabilir.

  5. Sayfa
  ÇEVRE İÇİN TEHLİKELER Sera Etkisi-Küresel IsınmaKaynakların israfıDoğal ekolojik dengenin bozulmasıİnsan sağlığına olumsuz etki Ozon tabakasında delinme Hayvan ve bitki türlerinde azalma Ekolojik dengede bozulma Asit yağmurları Su kirliliği Toprak kirliliği Doğal kaynakların tükenmesi

  6. Sayfa
  ATIKLARATIK Çevrede başkalaşmaya yol açacak miktarda çevreye boşaltılan katı, sıvı, gaz ya da radyoaktif istenmeyen her türlü madde ATIK YÖNETİMİAtığın kaynağında; özelliğine göre ayrılması, toplanması, geçici depolanması, geri kazanılması, taşınması, bertarafı ve bertaraf işlemleri sonrası kontrolü işlemleridir.

  7. Sayfa
  ATIKLAR

  8. Sayfa
  ATIKLARKATI ATIKÜreticisi tarafından atılmak istenen ve toplumun huzuru ile özellikle çevrenin korunması bakımından, düzenli bir şekilde bertaraf edilmesi gereken katı maddeler ve arıtma çamuruEVSEL KATI ATIK (ÇÖP)Günlük faaliyetler sonucunda konutlarda oluşan ve düzenli olarak uzaklaştırılması gerekli olan katı atıklardır.Yiyecek atıkları, kağıt, karton, plastik, ısınma atıkları (kül), kırılan eşyalar (porselen vb.), eskiyen ve kullanılmayacak durumdaki eşyalar (tekstil, ayakkabı, ev eşyaları vb.)

  9. Sayfa
  PlastikMetal CamKağıtKatı Atıklar

  10. Sayfa
  Sizce hangi tür atıklar geri kazanılabilir?Kağıt ve KartonPlastikCamMetalKauçuk ve LastikTekstilTahtaBahçe AtıklarıUygun Atık Yağlarstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibility

  11. Sayfa


  12. Sayfa
  GERİ KAZANIMIN ÖNEMİCamHammadde işleyerek 1500 o Geri kazanım enerji tasarrufu%33AlüminyumHammadde işleyerek 650-760 o Geri kazanım enerji tasarrufu%75PlastikHammadde işleyerek Geri kazanım enerji tasarrufu%33KağıtHammadde işleyerek Geri kazanım enerji tasarrufu%64Cam, plastik, seramik, tuğla, kağıt, çelik, alüminyum, çok büyük enerji ile elde edilir ve doğada 10-4000 yıl kadar bozulmadan kalabilirler. Bunları, yeniden kullanıma kazandırmakla önemli miktarda enerji tasarrufu sağlanmış olur.1 ton kullanılmış kağıdın geri kazanılması ile 1- 4100 kwh (1 ailenin yıllık tüketimi) enerji tasarrufu yapılmış olur. (17 büyük ağaç=35 orta boy ağaç= 55 ağaç =1 ton kağıt)2- Bir evin yıllık kullanımı kadar su tasarrufu sağlar Enerji kullanımı ;

  13. Sayfa
  ATIKLARGERİ KAZANIM İLE,Doğal kaynaklarımız korunur Enerji tasarrufu sağlanır Ekonomiye katkı sağlanır Çöp sahasına giden atık miktarı azalır

  14. Sayfa
  ATIKLAR

  15. Sayfa
  15TEHLİKELİ ATIKLAR

  16. Sayfa
  16

  17. Sayfa
  ATIKLAR

  18. Sayfa
  ATIKLARTIBBİ ATIKSağlık ünitelerinden kaynaklanan patolojik ve patolojik olmayan, enfekte, kimyasal ve farmasotik atıklar ile kesici-delici malzemeler ve sıkıştırılmış kaplar.ATIK YAĞKullanılmış taşıt yağları, endüstriyel yağlar, özel müstahzarlar (kalınlaştırıcı, koruyucu, temizleyici vb.) ve kontamine olmuş yağ ürünleri.

  19. Sayfa
  19ATIK MOTOR YAĞLARI

  20. Sayfa
  BİTKİSEL ATIK YAĞLARKullanılmış bitkisel yağlar (kızartma yağları), evsel atıklardan ve kanalizasyon sisteminden ayrı olarak toplanması, taşınması, geri kazanımı gerekmektedir.Bu atıklar “Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” ne tabidir ve ayrı toplanarak geri kazanımı esastır.ATIKLAR

  21. Sayfa
  ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERATIKLARYeniden kullanılabilecek durumda olmayan, evsel atıklardan ayrı olarak toplanması, taşınması, bertaraf edilmesi gereken kullanılmış pil ve akümülatörlerdir.Bu atıklarda tehlikeli atık sınıfına girdiği için ayrı olarak toplanıp bertaraf edilmesi gerekmektedir. Bu atıklar “Atık Pil ve Akümülatörleri Kontrolü Yönetmeliği” ne tabidir ve evsel atıklarla beraber toplanması yasaktır.

  22. Sayfa
  ATIK PİLLERATIKLAR

  23. Sayfa
  23ATIK PİLLERİ NE YAPMALI / NE YAPMAMALIYIZ!

  24. Sayfa
  24

  25. Sayfa
  ATIK AKÜMÜLATÖRLER NE YAPILMALI!Sızdırmaz tavalar içinde, yağmura korunaklı bir şekilde geçici olarak depolanır.Yeni akü alınırken satıcıya teslim edilir veya atık akü toplayan yetkili kuruluşlara verilir. ATIKLAR

  26. Sayfa
  ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERLastikler araç altından söküldükten sonra ya "kullanılmış lastik" ya da "ömrünü tamamlamış lastik" olurlar.Lastiklerin diş derinliği belirli bir milimetreye düştüğü zaman lastiklerin araç altında kullanımı tehlikelidir. Fakat bazı lastikler araç altından söküldükten sonra, kaplanarak yeniden araç altında kullanıma uygun hale getirilebilir. Kaplamaya uygun olmayan ve ömrünü tamamlamış lastik statüsünde değerlendirebileceğimiz lastikler, ya enerji geri kazanımı veya malzeme geri dönüşümü için kullanılırlar. Bu tür lastikler her ne sebeple olur ise olsun kesinlikle vadi veya çukurlara gömülmemelidir.Her yıl Türkiye'de yaklaşık olarak 180.000 ton lastik ömrünü tamamlamış lastik oluştuğu için bu lastiklerin geri kazanım/geri dönüşümünün sağlanması çok önemlidir.Yeni lastik satın alınması durumunda, kullanmaktan vazgeçilen lastiklerin ücretsiz olarak satın alınan bayiine iade edilmesi gerekmektedir. Kullanılmış lastiklerin bunun dışında bir yöntemle ortadan kaldırılmaya çalışılması yasaktır.ATIKLAR

  27. Sayfa


  28. Sayfa
  TEHLİKESİZ ATIKLARTehlikesiz atık: Karışık metal atıklarının oluşturduğu hurdalar, ahşap atıkları, kırılmış seramikler veya tuğlalar, kırılmış pencere camları, toprak ve taşlar sayılabilir.ATIKLARSanayi tesislerinde büyük hacimde oluşabilen tehlikesiz atıklar, hurda malzemelerdir. Hurda çeşitleri; çelik hurdası ve paslanmaz çeşitleri, demir hurdası ve çeşitleri, saç hurdası ve çeşitleri, aliminyum hurdası ve çeşitleri, bakır hurdası ve çeşitleri, krom hurdası ve nikel hurdası, plastik hurdası, kağıt hurdası, çinko hurdası, kablo hurdasıdır.

  29. Sayfa
  ATIKLARYapılan araştırmalara göre, metallerin geri kazanılması için harcanan enerji, metallerin madenlerden çıkartılması için gereken enerjiden çok daha azdır.{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}CevherdenGeri Kazanılmış Metalden1 ton alüminyum yapmak için gereken enerji10,04Bakır elde etmek için gereken enerji 10,13Demir/Çelik elde etmek için gereken enerji10,19TEHLİKESİZ ATIKLAR

  30. Sayfa
  ATIKLARTEHLİKESİZ ATIKLAR

  31. Sayfa
  GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİMGÜRÜLTÜİstenmeyen ses biçiminde tanımlanır.   ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ Ulaşım araçları, kara yolu trafiği, demir yolu trafiği, hava yolu trafiği, deniz yolu trafiği, açık alanda kullanılan teçhizat, şantiye alanları, sanayi tesisleri, atölye, imalathane, işyerleri ve benzeri ile rekreasyon ve eğlence yerlerinden çevreye (dışarıya) yayılan, istenmeyen veya zararlı açık hava seslerinin bütünü ile yapı içindeki mekanik sistemler ve diğer kaynaklardan doğan ve diğer bir mekan içinde bulunan insanları olumsuz etkileyen yapı içi gürültüleri,

  32. Sayfa
  GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİYapısal nedenlere bağlıBeklenilmeyen nedenlere bağlı ÖNLEMLERGürültü kaynaklarının belirlenmesi ve Sürekli İzlemeGürültü ve titreşim absorbsiyonu-izolasyonuGürültü Haritası çıkarmaUygun koruyucu donanım kullanımı

  33. Sayfa
  TOPRAK KİRLİLİĞİYağ, kimyasal maddeler, ağır metaller, radyoaktivite, gübre, tarım ilaçları ile kirlenme Yer altı depoları veya yer üstü faaliyetlerden kirlenmeÖNLEMLER Kimyasal madde kullanımının izlenmesi Toprak kirlenmesini izleme Faaliyetleri kontrol ederek toprak kirlenmesini engelleme

  34. Sayfa
  HAVA KİRLİLİĞİDoğrudan veya dolaylı olarak insanlar tarafından dış havaya bırakılan ve insan sağlığı üzerinde ve/veya bütün olarak çevre üzerinde muhtemel zararlı etkileri olan her türlü maddeÖNLEMLERYanma verimliliğinin izlenmesiYakıt sarfiyatının izlenmesiEnerji tasarrufuHava kirliliği izleme (NOx, partikül, SO2)Faaliyetleri kontrol ederek zararlı emisyonu önleme

  35. Sayfa
  HAVA KİRLİLİĞİAçıkta depolanan yığma malzeme:Açıkta depolanan yığma malzeme, hava kalitesi standartlarını sağlamak şartıyla açıkta depolanabilir. Bu amaçla;Araziye rüzgarı kesici levhalar yerleştirir, duvar örülür veya rüzgarı kesici ağaçlar dikilir,Taşıyıcıların ve bunların birbiri üzerine malzeme boşalttığı bağlantı kısımlarının üstü kapatılır,

  36. Sayfa
  HAVA KİRLİLİĞİTesis İçi Yolların DurumuTesis içi yollar hava kalitesini olumsuz yönde etkiliyorsa yolların bitümlü kaplama malzemeleri, beton veya benzeri malzemelerle kaplanması, düzenli olarak temizlenmesi veya toz bağlayan maddelerle muameleye tabi tutulması gereklidir.

  37. Sayfa
  SU KİRLİLİĞİKanalizasyon bulunmayan ve 84 kişiden fazla nüfusa sahip yerlerde atık sular için arıtma tesisi yapılmalıdır. 84 kişiden az nüfuslu yerlerde sızdırmasız fosseptik yapılarak atık sular toplanmalıdır. Fosseptik ilgili belediyeye vidanjör ile boşalttırılmalıdır.

  38. Sayfa
  38SU KİRLİLİĞİ

  39. Sayfa
  Sıvı atıkların sularda oluşturduğu kirlilik ve etkileri:Fiziksel Etkiler: Suyun sıcaklık, tat, koku gibi özellikleri değişir. Yüksek sıcaklıktaki fabrika suları nehirlere bırakıldığında nehirlerin sıcaklığını yükseltir. Sıcaklığı artan suyun oksijen miktarı azalır ve ekolojik denge bozulur.Kimyasal Etkiler: Kurşun, civa gibi metaller suda birikir. Organik ve inorganik maddeler sularda birikir.Biyolojik Etkiler: Organik atıkların etkisiyle su kaynaklarında üreyen algler, bakteriler ve küfler oluşur. Bunlar da sulardaki oksijeni azaltırlar.SU KİRLİLİĞİ

  40. Sayfa
  Teşekkürler

Çevre Kirliliği Videoları

 • 4
  8 ay önce

  Çevre Kirliliği Nedir?

 • 3
  8 ay önce

  Çevre Kirliliğini en Güzel Şekilde Anlatan Kısa Film Ses kirliliği Su Kirliliği ışık Kirliliği hava kirliliği

 • 2
  8 ay önce

  Çevre kirliliği - Animasyon

 • 1
  8 ay önce

  cevre kirliligi animasyon

Çevre Kirliliği Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Çevre Kirliliği Ek Bilgileri

 • 3
  2 yıl önce

  Çevre Kirliliği Nedir?
  Doğal kaynakların aşırı ve yanlış kullanılması, tahrip edilmesi sonucunda çevrede dengenin olumsuz yönde bozulması ve birtakım sorunların ortaya çıkması

 • 0
  8 ay önce

  Çevre kirliliğiçevrenin doğal olmayan bir şekilde insan eliyle bozulmasıdır. Bu ekosistemi bozma eylemleri; kirlenme şeklinde tabir edilmektedir. Çevre; dünya üzerinde yaşamını sürdüren canlılarının hayatları boyunca ilişkilerini sürdürdüğü dış ortamdır. Diğer bir deyişle "ekosistem" olarak tanımlanabilir.


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.